Privacy Policy van HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH


Privacy Policy van HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH

HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de Duitse wet op bescherming van persoonsgegevens (DBSG).

Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens, die ervoor gebruikt kunnen worden uw identiteit te achterhalen. Daaronder valt informatie zoals uw naam, adres, adresgegevens en uw telefoonnummer. In zoverre wij de mogelijkheid hebben deze gegevens in te voeren en/of te verwerken in onze offertes, verplicht HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH zich tot geheimhouding van deze gegevens.

Verstrekking van persoonsgebonden gegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgebonden gegevens om u te contacteren alleen binnen HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH en onze gekoppelde ondernemingen. Wij geven de gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verder aan derden. Zouden in het kader van opdrachtverwerking gegevens aan dienstverleners verder gegeven worden, dan zijn deze gebonden aan de Duitse wet op bescherming van persoonsgegevens (BDSG), alle andere wettelijke voorschriften en de privacy policy van HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH. In zoverre wij wettelijk of per rechterlijke uitspraak verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de daartoe gerechtigde instellingen overdragen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op, dat de eigenaren van deze sites de bepalingen voor gegevensbescherming in acht nemen.

 

Recklinghausen, 01. September 2009

 

© 2018 · HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36 · 45659 Recklinghausen · Duitsland
Algemeen directeur: Cornelia Kill-Frech, Eckhard Hell, Dirk Heidhues
Laatste verandering: 2018-03-23 / 10:44 (CET)