Zdjęcia i filmy


Precyzyjne analizy zapisów wideo od 1981 roku

Filozofia firmy HOSCH


Ogólnoświatowy postęp w dziedzinie wiedzy, poparty naukowo.

Problem: w trakcie transportu przenośnikiem taśmowym materiałów masowych występuje problem oklejania nośnej strony taśmy przenośnika. Oznacza to konieczność oczyszczania tras, co przekłada się nie tylko na dodatkową pracę obsługi, lecz również na dodatkowe koszty.

Rozwiązanie: Od roku 1975, czyli od momentu założenia firmy, HOSCH koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży wysoce skutecznych systemów oczyszczania taśm przenośników taśmowych, pozwalając na zmniejszenie nakładów osobowych i znacząco zwiększając zysk przedsiębiorstwa.

Oczyszczanie taśm trasy przenośnika jest zadaniem niezwykle złożonym i stanowi wyzwanie, które firma HOSCH podjęla od samego początku swojej działalności, ponosząc znaczne nakłady w personel i sprzęt. Poprzez skoncentrowanie się na tych specjalistycznych zadaniach zdobyliśmy doświadczenie w tej branży. Zostało to osiagnięte dzięki wspólpracy z wiodącymi instytutami zajmującymi się transportem materiałów sypkich. Badania i działania oznaczają znaczny postęp w zdobywaniu wiedzy.

Z tego powodu, ze względu na zdobyte doświadczenie firma HOSCH uważana jest za światowego eksperta we wszystkich sprawach związanych z oczyszczaniem taśm przenośników taśmowych. Uważamy się za wykwalifikowanych doradców dla naszych Klientów. Nasi specjaliści są w stanie zaoferować pracownikom obsługi danego przedsiębiorstwa najlepsze dostępne rozwiązania z zastosowaniem naszych metod i technologii.

 

© 2018 · HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36 · 45659 Recklinghausen · Niemcy
Zarząd firmy: Cornelia Kill-Frech, Eckhard Hell, Dirk Heidhues
Ostatnie zmiany: 2018-06-05 / 10:55 (CET)