Legal notice


Informatie volgens § 5 TMG (Duitse telecommunicatiewet):

HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36
45659 Recklinghausen
Duitsland

Vertegenwoordigd door:

Directeurs:
Cornelia Kill-Frech
Eckhard Hell
Dirk Heidhues

Contact:

Tel.: +49 2361 5898 0
Fax: +49 2361 5898 40
E-Mail: mail@hosch.de

Registerinschrijving:

Inschrijving in het handelsregister:
Rechtbank van inschrijving: Amtsgericht Recklinghausen
Registernummer: HRB 4094

Btw:

Btw-nummer volgens §27 a van de Duitse btw-wet:
DE199802273

Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ter beschikking:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het impressum.
Wij zijn niet bereid en ook niet verplicht om deel te nemen aan een alternatieve beslechting van consumentengeschillen voor een bemiddelingsinstantie.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Als dienstenaanbieder zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (TMG) in overeenstemming met de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze webpagina’s. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of te onderzoeken op omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden hier niet door aangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop er kennis is van een concrete schending van het recht. Bij bekendwording van desbetreffende schendingen van het recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen garanties geven. Voor de inhoud van gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of beheerder van die pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het ogenblik dat de links werden geplaatst, gecontroleerd op mogelijke schendingen van het recht. Op het ogenblik dat de links werden geplaatst, kon geen illegale inhoud worden vastgesteld.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is zonder concrete aanwijzingen van een schending van het recht echter niet redelijk. Bij bekendwording van schendingen van het recht zullen wij de betreffende links direct verwijderen.

Auteursrecht:

De door de websitebeheerders aangemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze website niet door de beheerder zelf is aangemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Hierbij wordt de inhoud van derden met name als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch een schending van auteursrechten opvallen, verzoeken wij u ons hier attent op te maken. Bij de bekendwording van schendingen van rechten zullen wij de betreffende inhoud direct verwijderen.

 
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
 
General Terms and
Conditions of Business
 
Zertifikat - Arbeits- und
Gesundheitsschutz-Managementsystem
 
Certificate - Occupational Health and
Safety Management System

 

© 2018 · HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36 · 45659 Recklinghausen · Duitsland
Algemeen directeur: Cornelia Kill-Frech, Eckhard Hell, Dirk Heidhues
Laatste verandering: 2018-06-05 / 10:55 (CET)