Analiza opłacalności

analiza “carryback”

Skrobak = tylko urządzenie pomocnicze? Na pewno nie!

Dzięki opracowanym przez HOSCH metodom pomiarów, które porównują skuteczność różnych systemów czyszczenia i jednocześnie oceniają różne ich parametry pod względem ekonomicznym, możliwe jest przeprowadzenie solidnej i wiarygodnej analizy.

Od czasu wprowadzenia w życie tej metody HOSCH wykonał już setki pomiarów. Powiększa sie również ciągle ilość jej użytkowników. HOSCH jest jedynym dostawcą skrobaków na całym świecie, który bez zastrzeżeń poddaje sie takim porównaniom.

Zalety z zastosowania HOSCH-y:

/  znaczące zmniejszenie strat materiałowych

/  znaczna redukcja gromadzącego sie pod dolnym cięgłem taśmy opadu nosiwa

/  bezpieczeństwo pracy

/  obniżenie kosztów eksploatacyjnych

/ bezpieczeństwo inwestycji.