Badania
i
rozwój

Metoda elementów skończonych (FEM)

Żadnych przestojów w wykuwaniu idei

HOSCH, aby spełnić wymagania związane z poczuciem bycia światowym liderem, rozwinął szerokozakrojone programy badawczo-rozwojowe. Z tego powodu w centrali Firmy pracuje w sposób ciągły minimum 4-osobowa grupa badawczo-rozwojowa. Nasi inżynierzy przy wykorzystaniu najnowszych metod symulacyjno-obliczeniowych opracowują nowe urządzenia i pracują nad ulepszeniem produktów istniejących.

W laboratoriach HOSCH pozostają do dyspozycji 2 testowe przenośniki, na których można sprawdzić symulując najtrudniejsze warunki eksploatacji wszystkie nowe rozwiązania. Pomaga w tym dostęp do szybkostrzelnej kamery najnowszej generacji, pomagającej całościowo zarejestrować zjawiska zachodzące pomiędzy skrobakiem a taśmą a potem je zoptymalizować.

Czy chcą Państwo ulepszyć funkcjonowanie swoich urządzeń dzięki analizie szybkostrzelną kamerą? Proszę bardzo, chętnie pomożemy!