Przykłady zastosowania skrobaków HOSCH w przemyśle

Skrobaki HOSCH stawiają czoła najcięższym warunkom eksploatacji i zawsze zapewniają optymalny rezultat. To najwyższa wydajność czyszczenia, bezpieczeństwo pracy i długa żywotność na przenośnikach na całym świecie. Przekonajcie się Państwo o tym na przykładach z praktyki.

HOSCH typoszereg D

HOSCH typ D2

Lokalizacja: Brazylia
Nosiwo: ruda żelaza

Dynamiczne siły oddziałujące na skrobak prezentowane na niniejszym filmie są bezproblemowo absorbowane przez elastosprężyste przeguby modułów czyszczących. Dzięki temu krawędzie czyszczące modułów utrzymują stały kontakt z okładką taśmy, co jest nieodzownym warunkiem długotrwałego i skutecznego oczyszczania taśmy.
HOSCH typ D2

Lokalizacja: Australia
Nosiwo: ruda złota

Na niniejszym filmie można zaobserwować dwa skrobaki funkcjonujące jeden za drugim. To dość rzadki widok, ponieważ w większości przypadków wystarczy jeden skrobak. Na filmie widoczne jest to, że pierwszy skrobak prawie całkowicie czyści taśmę. Drugi skrobak zapewnia doskonały efekt czyszczenia.

HOSCH typ D2

Lokalizacja: Maroko
Nosiwo: fosforyty

Relatywnie duża prędkość taśmy oraz kleisty transportowany materiał jakim są fosforyty (niezbędny surowiec do produkcji wielu nawozów) są powodem dużego strumienia ścierów odprowadzanych przez skrobak. Pojedynczy skrobak typu D2 oczyszcza taśmę bardzo efektywnie, co widoczne jest w końcowej części filmu.

HOSCH typoszereg C

HOSCH typ C3

Lokalizacja: Holandia
Nosiwo : żużel wielkopiecowy

Żużel wielkopiecowy jest materiałem skrajnie ściernym. Niniejszy film prezentuje bezproblemowe i gruntowne oczyszczanie taśmy skrobakiem HOSCH typu C3. Jak można zauważyć, w rzeczywistości nie jest to łatwe zadanie, ponieważ drobne ziarno oraz jego wysoka ścieralność sprawia niejednemu z konkurentów dużo problemów.

HOSCH typ C2

Lokalizacja: Malezja
Nosiwo : węgiel

Skrobak typu C2, zainstalowany w tym przypadku w elektrowni węglowej w Malezji, zapewnia najlepszą jakość czyszczenia, długą żywotność, mały nakład czasu pracy na serwis, a dodatkowo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

HOSCH typ C3

Lokalizacja: Holandia
Nosiwo : ruda żelaza

Film prezentuje, jak wydajny jest pojedynczy skrobak HOSCH. Ekstremalnie duży strumień materiału jest odspajany od taśmy przez HOSCH typ C3, a taśma przenośnika jest całkowicie oczyszczona. Wielu konkurentów używało by tutaj dwóch lub nawet trzech urządzeń czyszczących. Dzięki wysokiej wydajności skrobaków HOSCH już jego jeden egzemplarz spełnia wysokie wymagania.
HOSCH typ CT

Lokalizacja: Holandia
Nosiwo : ruda żelaza

Bardzo wymagające w omawianym temacie nosiwo, jakim jest ruda żelaza jest jednym z najtrudniejszych materiałów dla systemów oczyszczania taśm przenośnikowych. Często z powodów konstrukcyjnych przesypu skrobak może być zamontowany tylko na bębnie. Oferowany skrobak HOSCH CT może osiągnąć niezrównane wyniki czyszczenia taśmy opasującej bęben.
HOSCH typ C1-V

Lokalizacja: Hiszpania
Nosiwo : ruda wolframu

Ruda wolframu jest nosiwem, który stawia najwyższe wymagania technologii czyszczenia taśm. Materiał służy jako podstawa do produkcji przeróżnych twardych stopów i jest wyjątkowo ścierny. Dzięki wieloletnim badaniom i wytrzymałym krawędziom czyszczącym z węglików spiekanych firma HOSCH może zagwarantować bardzo długą żywotność przy optymalnych wynikach czyszczenia.

HOSCH typ C1-V

Lokalizacja: Maroko
Nosiwo : fosforyty

HOSCH typ C1-V został opracowany dla węższych taśm przenośnikowych o szerokości do 1000 mm. Można go stosować w różny sposób, zarówno na bębnie, jak i w dolnym, płaskim odcinku taśmy. Zachodzące na siebie moduły czyszczące skrobaka zapewniają bezproblemowe i wydajne czyszczenie. Film prezentuje skrobak eksploatowany na taśmie z transportowanymi fosforytami.

HOSCH typoszereg B

HOSCH typ B6-C

Lokalizacja: Hiszpania
Nosiwo : dunit

Doskonała wydajność i jakość czyszczenia taśmy przez skrobak HOSCH jest szczególnie widoczna w tym filmie. Bardzo rzadki materiał, dunit – cenny nośnik surowca do produkcji chromu, złota, niklu, platyny itp., jest bardzo spoisty i bardzo obciąża skrobak przy dużym strumieniu nosiwa. Kompletne, ultradokładne czyszczenie przez zainstalowany HOSCH typ B6-C chroni przenośnik, zapewnia bezpieczeństwo pracy, a tym samym niezakłóconą eksploatację przenośnika.

HOSCH typ B6-C

Lokalizacja: Australia
Nosiwo : ruda żelaza

Film prezentuje załadunek rudy żelaza do ładowni statku za pomocą bardzo szybkiej taśmy. Szczególnie w takich systemach załadowczych niezbędna jest ich wysoka gotowość do ruchu i niezawodność, z uwagi na wysokie koszty postoju statków. Dzięki prezentowanemu na filmie skrobakowi HOSCH typu B6-C można osiągnąć wyjątkowo długą żywotność i wydajność systemu czyszczenia, co gwarantuje wymaganą dostępność systemu załadunku.

HOSCH typ B6-C

Lokalizacja: Australia
Nosiwo : rudy litu

Oczyszczanie tam przenośnikowych transportujących rudy litu to wymagające zadanie. Nosiwo jest trudne do czyszczenia ze względu na wysoką ścieralność i zawarte w nim związki chemiczne. Oprócz odporności mechanicznej skrobaka w tym zastosowaniu ważna jest również odporność chemiczna jego podzespołów.

HOSCH typ B6l-C

Lokalizacja: Dania
Nosiwo : różne materiały w przeładunkach portowych

Zwykle nie skupiamy się na dokładnym czyszczeniu okładki wewnętrznej taśmy – jest to konieczne w szczególnych przypadkach ze względu na ochronę przenośnika. Na filmie widoczny jest przenośnik przeładunkowy w porcie morskim, którego okładka bieżna jest bardzo wilgotna. W przypadku niedostatecznego oczyszczenia wilgoci pojawia się zjawisko zbiegania taśmy z osi oraz utraty siły tarcia pomiędzy taśmą przenośnika a bębnem napędowym, co znacznie zmniejsza dyspozycyjność urządzenia. Skrobak HOSCH typu B6I-C to pełnowartościowy zgarniacz główny, który został zmodyfikowany do użytku na wewnętrznej okładce bieżnej taśmy.