Het HOSCH-concept

Zeer nauwkeurige video-analyses sinds 1981

Wereldwijde kennisvoorsprong - wetenschappelijk onderbouwd

Het probleem: Stortgoed op transportbanden blijft bij de afworp, door adhesie, gedeeltelijk aan de terugkerende transportband kleven. Dit leidt tot ophoping van materiaal in de installatie, wat niet alleen extra werk voor de exploitant met zich meebrengt, maar ook kosten veroorzaakt.

De oplossing: Sinds de oprichting van het bedrijf in 1975 heeft HOSCH zich met name toegelegd op de ontwikkeling, productie en verkoop van zeer efficiënte bandreinigingssystemen, die de kosten voor de gebruiker verlagen en de winstgevendheid van zijn systeem aanzienlijk verhogen.

De experts: Transportbandreiniging is een zeer complex onderwerp – en een uitdaging die HOSCH vanaf het allereerste begin aanging met extreem hoge uitgaven aan personeel en materiaal. Door ons te concentreren op deze bijzondere technische opgave hebben wij in de loop der jaren een hoge mate van expertise opgebouwd, die wij in samenwerking met toonaangevende instanties op het gebied van bulktechnologie wetenschappelijk onderbouwd hebben.

Uw voordeel: Dankzij onze schat aan ervaring is HOSCH de wereldwijde specialist in alle aspecten van transportbandreiniging. Profiteer van onze adviezen, onze service en onze technologie. Wij vinden de best mogelijke oplossing voor uw installatie.