Idea HOSCH

Najdokładniejsze analizy video już od 1981 roku

Światowy postęp wiedzy – na naukowych fundamentach

Problem: Przy transporcie nosiwa przenośnikiem taśmowym, na skutek adhezji nosiwa do okładki taśmy pozostają na niej przyklejone resztki transportowanego materiału. To zjawisko prowadzi następnie do gromadzenia sie tych resztek po odklejeniu sie ich od taśmy na przenośniku i wzdłuż jego trasy, co nie tylko obarcza użytkownika koniecznościa wykonania dodatkowej pracy, ale również generuje dodatkowe koszty.

Rozwiązanie: Od czasu założenia Firmy w 1975 roku HOSCH koncentruje się na rozwoju, produkcji i dostawach wysokoefektywnych systemów oczyszczania okładek taśm przenośnikowych, które to systemy redukują koszty eksploatacyjne przenośników ponoszone przez użytkownika a również znacząco podwyższają ekonomiczność procesu transport taśmowego.

Eksperci: Problematyka oczyszcania taśm przenośnikowych to niezwykle złożone zagadnienie – i to wyzwanie, którego podjął sie HOSCH od samego początku swojego istnienia stawiało i stawia jego personelowi oraz technice ekstremalnie wysokie wymagania. Z biegiem lat dzięki skoncentrowaniu się na tym specjalistycznym, technicznym zadaniu zdobyliśmy o im niezwykle wysoki poziom wiedzy, co stało sie fundamentem współpracy z wiodącymi instytucjami z branży transportu taśmowego.

Państwa korzyści: na bazie olbrzymich zasobów wiedzy HOSCH stał sie światowym specjalistą od zagadnienia oczyszczania taśm przenośnikowych. Skorzystajcie Państwo z naszego doradztwa, naszego serwisu i naszej technologii. Znajdziemy dla Państwa rozwiązanie najlepsze z możliwych.